TANEČNÍ STYLY

sTREET DANCE A

Street dance je pouliční tanec, který nevznikl v tanečních studiích, ale na ulici a v klubech, již v 70.letech 20.století. Je to hromadný název pro skupiny tanečních stylů jako je hip hop, lockin’, poppin’, house a další. Všechny tyto styly mají různé základní kroky a pohyby těla, které se naučíte a můžete je pak dál rozvíjet. Dá se tančit skupinově, což je v dnešní době hodně populární, ale můžete zářit také jako jednotlivci a věnovat se například jen jednomu konkrétnímu stylu a zlepšovat se v něm, když Vás baví! Kurz "A" je primárně zaměřen na děti ve věku 12 - 16 let a tanečníci v tomto kurzu už jsou pokročilejší. Tanečníci už znají a ovládají základy a učí se složitější a náročnější kroky.

sTREET DANCE B

Street dance je pouliční tanec, který nevznikl v tanečních studiích, ale na ulici a v klubech, již v 70.letech 20.století. Je to hromadný název pro skupiny tanečních stylů jako je hip hop, lockin’, poppin’, house a další. Všechny tyto styly mají různé základní kroky a pohyby těla, které se naučíte a můžete je pak dál rozvíjet. Dá se tančit skupinově, což je v dnešní době hodně populární, ale můžete zářit také jako jednotlivci a věnovat se například jen jednomu konkrétnímu stylu a zlepšovat se v něm, když Vás baví! Kurz "B" je primárně zaměřen na děti ve věku 6 -12 let a tanečníci v tomto kurzu už jsou mírně pokročilí. Tanečníci si procvičují základní kroky a připravují se na náročnější kroky.

IMG_8865.jpg

sTREET DANCE C

Street dance C je taneční kroužek pro děti, kde se naučí základní pohyby, kroky. Naše hodiny jsou obohaceny také o nějaké hry, aby se děti nenudily. Obsahuje to mnoho dalších podskupin tance, které se děti naučí postupem času. Ať už je to ve složce nejmladších nebo mezi staršími. Tančíme na skladby, které jsou v dané době hity, pohádkové písničky, aby si děti nepřišly v tak neznámé atmosféře, ale také nějaké starší hip hopové.

show dance A

Show dance je tanec, který obsahuje příběh s náznakem děje. Taneční hodiny jsou zaměřeny na celkový pohyb těla a dosažení velké flexibility. Učíme se základní prvky baletu, moderny, disca, jazzu i akrobacie. Nacvičujeme několik krátkých tanečních sestav, které pak spojíme v jednu velkou choreografii a s tou pak vystupujeme. Součástí jsou samozřejmě také hravé kostýmy. Tento kurz je určen pro děti ve věku 12 - 16 let, ale pokud je dítko mladší, avšak pohybově nadané není problém ho zařadit mezi starší děti. Kurz "A" navštěvují děti, které jsou pokročilé a již znají a ovládají základní prvky a učí se prvkům složitějším, lekce jsou také náročnější. 

show dance B

Show dance je tanec, který obsahuje příběh s náznakem děje. Taneční hodiny jsou zaměřeny na celkový pohyb těla a dosažení velké flexibility. Učíme se základní prvky baletu, moderny, disca, jazzu i akrobacie. Nacvičujeme několik krátkých tanečních sestav, které pak spojíme v jednu velkou choreografii a s tou pak vystupujeme. Součástí jsou samozřejmě také hravé kostýmy. Tento kurz je určen pro děti ve věku 6 - 12 let. Kurz "B" navštěvují děti, které nejsou pokročilé a učí se základním krokům a prvkům. Lekce jsou hravější, děti se učí i pomocí různých her. 

MTV dance

MTV dance je jedním z novějších tanečních stylů. Vychází z hip hopu a tančí se zejména ve skupině. Je založen na choreografiích, které se tančí ve videoklipech známých zpěváků. Buďto choreografie vychází přímo ze slavného videoklipu, anebo se přebírá jen hlavní myšlenka a bere se základní inspirace.

TIK TOK DANCE

Tento taneční kurz se odvíjí od celesvětově úspěšné mobilní aplikace Tik tok, která je určená k natáčení a vytváření krátkých tanečních nebo vtipných a virálních videí. Na této lekci se naučíte spoustu chytlavých a známých tanečků z Tiktoku, hlavně populární pohyby, ze kterých budeme vymýšlet i naše originální sestavy. 

FIT DANCE

Jedná se o zcela jiný koncept, který kombinuje moderní tanec, zábavu a občas i fitness. Jde především o užívání si jednoduchých pohybů v rytmu moderní hudby. Ve Fit Dance se tančí nejrůznější taneční styly. Důraz je kladen především na předání dobré nálady, uvolnění a dobrého pocitu z pohybu ve formě tance.

MODERNÍ GYMNaSTIKA A

Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním je: švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Vystupuje se s choreografiemi, které jsou individuální nebo skupinové. Kurz "A" je určen pro děti ve věku 12 - 16 let. Děti už by měly dobře znát a ovládat základní prvky a práci s náčiním. Učí se náročnějším prvkům, jak ve skupině, tak jednotlivě. 

MODERNÍ GYMNaSTIKA b

Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním je: švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Vystupuje se s choreografiemi, které jsou individuální nebo skupinové. Kurz "B" je určen pro děti ve věku 6 - 12 let. Děti jsou mírně pokročilé a už ovládají práci s lehčím náčiním jako je třeba míč nebo švihadlo. Učí se s náročnějším náčiním a také složitějším prvkům. 

IMG_9214.jpg

MODERNÍ GYMNaSTIKA c

Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním je myšleno: švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Vystupujeme s choreografiemi, které jsou individuální nebo skupinové. Kurz "C" je určen pro děti ve věku 3 - 6 let. Tedy pro ty úplně nejmenší. Děti se učí správnému držení těla, muzikalitě a také velké flexibilitě. 

IMG_8884.jpg

DĚ TI NA STARTU

Děti na startu jsou sportovním kroužkem, kde se děti učí rozvíjet svou vytrvalost, obratnost a flexibilitu. Kroužek je určen pro děti předškolního věku až do 9 let. Naučí se ovládat sportovní náčiní jako je míč, švihadlo, kužely, překážky, žebřiny a další. Dále si také vyzkouší různé polohové starty, způsoby běhání, kotouly a jiné.

MINI DANCE

Mini dance jsou tanečky pro nejmenší děti. Děti se naučí tančit na různé dětské písničky a naučí se základní taneční kroky. Tančíme s pomůckami, ale i bez nich. Snažíme se zlepšit fyzickou zdatnost dětí. V průběhu hodin s dětmi hrajeme spoustu zábavných her

RETRO dance

Retro dance jsou tance pro dospělé, kde si na hity 70. - 90. let mohou zatančit. Lekce probíhají v přátelském duchu, rozehříváme se, protahujeme se a poté tančíme jednoduché kroky. Rádi tvoříme i společné choreografie, při kterých se zapotíme i nasmějeme.

CVIČENÍ PRO ŽENY

Tento kurz je určen pro všechny ženy i dívky, které mají rády pohyb.Cvičení zaměřená na posílení těla, protažení a zvýšení kondice. Propojení různých forem cvičení, jako například pilates, joga nebo kruhový trénink. Při cvičení využíváme pomůcky, které jsou v tanečním centru k dispozici.

TANEČ NÍ HRÁTKY PRO RODIČ E A DĚ TI

Cvičení a tanečky pro rodiče společně s dětmi. Tančíme jednoduché sestavy, hrajeme hry, zaměřujeme se take na protažení a správné provedení cviků. Do tanečků a cvičení přidáváme spoustu pomůcek.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Orientální tanec je určen ženám bez ohledu na věk či váhu. Pomáhá proti bolestem zad, naopak nezatěžuje klouby. Příznivě působí na vnitřní orgány, je tedy pohybem šitým ženám přímo na míru. V neposlední řadě pomáhá zlepšovat zdravé sebevědomí a přijetí sama sebe. Součástí každé lekce je protažení a posílení, výuka tanečních prvků a kombinací a společná choreografie v různých stylech orientálního tance, kde můžeme zúročit vše, co se naučíme.